درمانگاه امام حسین (ع)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۸۰

 تلفن: ۰۳۱۴۵۲۷۴۴۵۵

 اصفهان، شاهين شهر، خيابان فردوسي، فرعي ۲ شرقي

نوبت دهی در این مرکز درمانی یک روز قبل از سررسید نوبت ساعت 07:00 صبح فعال خواهد شد.

{{$select.selected.sp_name}}

{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو