درمانگاه امام حسین (ع)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۸۰

 تلفن: ۰۳۱۴۵۲۷۴۴۵۵

 اصفهان، شاهین شهر، خیابان فردوسی، فرعی ۲ شرقی

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

...

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو