درمانگاه زکریای رازی

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۸

 تلفن: ۰۷۴۳۲۲۶۱۵۴۰

 کهکيلويه و بوير احمد، دهدشت، بلوار پرستار، خيابان سپاه، روبه‌روي ارژانس قديم

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

...

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو