درمانگاه زکریای رازی

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۸

 تلفن: ۰۷۴۳۲۲۶۱۵۴۰

 کهکيلويه و بوير احمد، دهدشت، بلوار پرستار، خيابان سپاه، روبه‌روي ارژانس قديم

حوزه های تخصصی


...

{{$select.selected.sp_name}}

{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو