درمانگاه شهید دارا

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۳

 تلفن: ۰۷۶۳۵۲۴۹۳۷۴

 هرمزگان، قشم، بلوار آزادگان، شهرک سام و زال، ورودي اول

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

...

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو