درمانگاه تامین اجتماعی شهید ممی زاده

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۰

 تلفن: ۰۴۱۳۲۳۳۴۹۰۵

 آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان مفتح، کوی شربت‌زاده

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

مرکز بهداشتی و درمانی شهید ممی زاده (درمانگاه شماره 2 ) دارای خدمات عمومی همچون:  پزشک عمومی، داروخانه،  مامایی، تزریقات و پانسمان،  الکترو کاردیو گرافی
و خدمات تخصصی همچون: متخصص اطفال، دندانپزشکی و دارای خدمات پاراکلینیکی هچون: آزمایشگاه می باشد.


تلفن تماس: 04132334905
نوبت‌دهی تلفنی: 04132331271-04132339508

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو