درمانگاه تامین اجتماعی شهید ممی زاده

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۰

 تلفن: ۰۴۱۳۲۳۳۴۹۰۵

 آذربايجان شرقي، تبريز، خيابان مفتح، کوي شربت‌زاده

حوزه های تخصصی


مرکز بهداشتی و درمانی شهید ممی زاده (درمانگاه شماره ۲ ) دارای خدمات عمومی همچون: پزشک عمومی، داروخانه، مامایی، تزریقات و پانسمان، الکترو کاردیو گرافی
و خدمات تخصصی همچون: متخصص اطفال، دندانپزشکی و دارای خدمات پاراکلینیکی هچون: آزمایشگاه می باشد.

تلفن تماس: ۰۴۱۳۲۳۳۴۹۰۵
نوبت‌دهی تلفنی:

۰۴۱۳۲۳۳۱۲۷۱

۰۴۱۳۲۳۳۹۵۰۸

{{$select.selected.sp_name}}

{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو