درمانگاه پیامبر (ص)

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۴۱۴۴۴۱۸۸۸۵

 تهران، اشرفي اصفهاني، بالاتر از ميدان پونک، نرسيده به تقاطع نيايش، نبش کوچه آزاده، راديولوژي

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمه های طرف قرارداد: 

تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، خدمات درمانی، بانک ها

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو