کلینیک شفا

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۳

 تلفن: ۰۷۴۲۲۲۲۰۳۹۶

 کهکيلويه و بويراحمد، گچساران، بلوار هفت تير، پايين تر از شهرداري دو گنبدان

درمانگاه دارای کلیه رشته‌های پزشکی می‌باشد.

 

 

 

{{$select.selected.sp_name}}

{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}