کلینیک سینا

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۶

 تلفن: -

 سيستان و بلوچستان، چابهار، بلوار قدس، نبش بلوار شهيد باهنر

این کلینیک در سال ۱۳۹۷ تاسیس شده و کلنیکی ویژه و مستقل می‌باشد که دارای تخصص‌های مختلفی می‌باشد.

{{$select.selected.sp_name}}

{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}