کلینیک تخصصی فجر

 تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲

 تلفن: ۰۴۴۳۴۲۲۵۲۴۱

 آذربایجان غربی، ماکو، خیابان امام، میدان امام حسین (چهارراه مرکزی) جنب بانک صادرات بیمارستان قدس سابق

خدمات


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

...