کلینیک فجر

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۶

 تلفن: ۰۴۴۴۴۳۳۷۵۰۸

 آذربایجان غربی، ﺳﺮدﺷﺖ، ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﺟﻨﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن

خدمات


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

در راستای اجرای برنامه طرح تحول نظام سلامت و کاهش هزینه فرانشیز بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی، نسبت به راه اندازی و ایجاد درمانگاه های تخصصی تمام وقت از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ اقدام گردید. از بهمن ماه سال ۱۳۹۴ برابر دستورالعمل های وزارتی نسبت به شروع پروژه احداث درمانگاه تخصصی فجر سردشت در مساحت ۷۵۰ متر مربع  و با هزینه کرد ۲۰ میلیارد ریال اقدام و همزمان با چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید.