کلینیک آیت الله هاشمی

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۶

 تلفن: ۰۴۴۳۴۲۶۷۲۹۰

 آذربايجان غربي، چالدران، بلوار بسيج، خيابان امام علی(ع)، بيمارستان شهيد بهشتی

تاریخچه:
بیمارستان شهید بهشتی در سال ۱۳۷۶ در زمینی به مساحت ۱۶۵۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۲۰۱۸ متر مربع احداث گردیده است و دارای بخش‌های داخلی، اطفال، زنان و زایمان، جراحی، قلب،آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی و داروخانه می‌باشد.

تعداد تخت: 46

بخش های بستری بیمارستان شهید بهشتی چالدران: جراحی زنان و زایمان، داخلی، اطفال، جراحی عمومی، بخش نوزادان، ICU جنرال و پست پارتوم

بخش‌های ستاره دار: اتاق عمل، لیبر، تختهای تحت نظر اورژانس، تخت زایمان، دیالیز

بخش‌های کلینیکی بیمارستان شهید بهشتی چالدران: درمانگاه عمومی، اورژانس، زنان و زایمان، داخلی، جراحی، اطفال، مامایی، قلب

بخش‌های پاراکلینیک بیمارستان شهید بهشتی چالدران: آزمایشگاه طبی، رادیولوژی، داروخانه

 

{{$select.selected.sp_name}}

{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}