کلینیک تدبیر

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۷

 تلفن: -

 آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان عمار

خدمات


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

*** توجه: نوبت‌دهی در این مرکز درمانی برای هر روز، یک روز قبل ساعت 12 شب فعال می‌گردد.***

* رزرو نوبت فقط از یک روز قبل میسر است

  * در صورت خاکستری بودن رنگ رزرو  پزشک مورد نظر فردا حضور ندارد و در صورت قرمز بودن یعنی ظرفیت تکمیل شده است

* در صورت رزرو نوبت، فردا  قبل از ساعت 15 همراه دفترچه برای قطعی کردن نوبت حضور پیدا کنید در صورت عدم مراجعه تا ساعت 15 کلینیک تدبیر هیچ گونه تعهدی برای نگه داشتن نوبت رزرو  شده برای شما ندارد.

دی کلینیک و کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی تدبیر

افتتاح آبان ماه سال ۱۳۹۷