کلینیک وحدت

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۶

 تلفن: ۰۵۴۳۷۲۳۰۹۲۹

 سيستان و بلوچستان، ايرانشهر، خيابان امام خميني، نبش امام خميني سيزدهم

توجه: امکان لغو نوبت در این مرکز درمانی غیرفعال می‌باشد.

احداث کلینیک در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ دريکى از بهترين نقاط شهر ایرانشهر در خیابان امام خمینی (ره) ۱۳ انتخاب اعضاء هيئت امنا و ثبت مجتمع آغاز شد. دانشکده علوم پزشکی شهرستان ایرانشهر با هدف ايجاد استاندارد آموزشى ودرمانى، آموزش گروه پزشکى، ارائه خدمات تخصصى و فوق تخصصى و ايجاد رفاه اجتماعى درزمينى به مساحت ۲۳۰۰۰۰ مترمربع و زيربناى ۲۷۰۰ مترمربع درچهار وطبقه احداث گرديد.

 

 

{{$select.selected.service_caption}}

{{$select.selected.sp_name}}

{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}