کلینیک ترک اعتیاد جالینوس

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۰

 تلفن: ۰۴۱۳۷۲۵۲۴۲۰

 آذربایجان شرقی، مراغه، خیابان قدس، خیابان شیخ تاج، کوچه حاج غفار، ساختمان دکتر حسابی، طبقه دوم

خدمات


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

ترک اعتیاد، درمان نگهدارنده MMT و BMT، سم زدایی، مشاوره روانشناختی، درمان مواد مخدر صنعتی مانند شیشه، کراک و ...