بیمارستان بانک ملی

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۶۶۷۳۱۳۶۶

 تهران، خيابان فردوسي، ساختمان ادارات مرکزي

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان بانک ملی تهران، برای تامین بهداشت و درمان و همچنین نیاز های پزشکی کارکنان بانک ملی، در سال ۱۳۱۷ و در زمینی به مساحت ۲۴۰۰۰ متر مربع، به صورت ساختمان ۹ طبقه‌ای، تاسیس شد. بیمارستان بانک ملی تهران، مرکز درمانی است که به عنوان بیمارستان عمومی، فعالیت می‌کندو در حال حاضر، ۲۲۷ تخت خواب فعال دارد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو