بیمارستان خیریه سیدالشهدا(ع)

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۵۵۸۰۱۶۳۸

 تهران، چهارراه گلوبندک، کوچه بادامچي

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان و زایشگاه سید الشهدا ( ع ) تهران، در سال ۱۳۵۷، تاسیس شد. حال، مساخت زیربنای بیمارستان و زایشگاه سید الشهدا ( ع ) تهران، بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع شده و تا ۲۰۰۰۰ متر مربع قابل توسعه می‌باشد. این مرکز درمانی، به عنوان بیمارستان خیریه، به فعالیت خود ادامه می‌دهدو در حال حاضر، ۹۸ تخت خواب فعال دارد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو