بیمارستان روزبه

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۵۵۴۱۹۱۵۳

 تهران، خيابان کارگر جنوبي، نرسيده به ميدان قزوين


حوزه های تخصصی


در سال ۱۳۱۹ بیمارستان شماره یک شهرداری ضمیمه دانشکده پزشکی تهران گردید و به نام بیمارستان روزبه موسوم گردید. جنب آن ساختمان تیمارستانی بود که متعلق به شهرداری بود. در سال ۱۳۴۴، بخش جراحی تعطیل شده و به جای آن بخش پزشکی و درمانگاه پزشکی ساخته می‌شود. در سال ۱۳۲۸، بخش بیماری های مغز و پی و و درمانگاه جراحی به بیمارستان هزارتختخوابی و بخش پزشکی به بیمارستان وزیری منتقل شد. و بیمارستان مجدداً به شهرداری واگذار شد. و بیماران تیمارستان نیز به این قسمت منتقل شدند و در عوض باغ تیمارستان به دانشکده پزشکی واگذار شد. در بیمارستان روزبه حدود دو سال برای معالجه معتادین به افیون بخشی با ۲۰ تخت دائر بود که اداره ان با دانشکده نبود و به نام بیمارستان تعاون می‌شناختند. بخش بیماری های روانی از فروردین ۱۳۲۹ در بیمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابی تاسیس شد. در تاریخ ۴ مهر ۱۳۳۰ به محل فعلی بیمارستان روزبه (که قبلاً بیمارستان تعاون بود) انتقال یافت که شامل دو قسمت مردانه و زنانه با ۴۵ تخت و یک درمانگاه بود. در ۱۳۳۷ انجمن بهداشت روان با همکاری دانشکده پزشکی بودجه ساختمان جدید را تامین و بنای نهادند. و در سال ۱۳۳۹ بخشهای روانی به ساختمان جدید با یکصد منتقل شد. این بیمارستان در خیابان کارگر جنوبی قرار داردو در حال حاضر، ۲۲۴ تخت خواب فعال دارد.

 

 

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو