بیمارستان شهیدآیت اله اشرفی اصفهانی

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۵۵۶۲۵۵۵۵

 تهران، خیابان مولوی، چهارراه مولوی

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان شهید آیت اله اشرفی اصفهانی تهران، در سال ۱۳۲۰، تاسیس شد. بیمارستان شهید آیت اله اشرفی اصفهانی تهران، در سال ۱۳۵۵، مجددا تحت پوشش وزارت بهداری قرار گرفت. حال، این مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی، به تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشد و در حال حاضر، ۸ تخت خواب فعال دارد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو