بیمارستان لقمان حکیم

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۵۵۴۱۹۰۰۵

 تهران، خيابان کارگر جنوبي، چهارراه لشگر، خيابان مخصوص


حوزه های تخصصی


بیمارستان لقمان حکیم، در سال ۱۳۴۵ و با ظرفیت ۴۵۰ تخت ثابت, تأسیس شد. حال، مساحت زمین و زیربنای بیمارستان لقمان حکیم تهران، به ترتیب ۱۹۰۰۰ و ۲۹۴۴۰ متر مربع می‌باشد. همچنین، این مرکز آموزشی و درمانی، به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی، وابسته استو در حال حاضر، ۴۵۹ تخت خواب فعال دارد.

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو