بیمارستان بابک

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۶۶۰۱۴۸۰۰

 تهران، خيابان آذربايجان، خيابان کارون، چهارراه طوس


حوزه های تخصصی


بیمارستان و زایشگاه بابک تهران، در سال ۱۳۵۰، به بهره برداری رسید. بیمارستان و زایشگاه بابک تهران، مرکز درمانی است که به صورت خصوصی، خدمات درمانی ارائه می دهدو در حال حاضر، ۳۸ تخت خواب فعال دارد.

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو