بیمارستان اقبال

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۶۶۸۳۲۷۶۵

 تهران، خيابان آذربايجان، تقاطع خيابان رودکي

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان اقبال تهران، در سال ۱۳۴۶، تاسیس شد. بیمارستان اقبال تهران، مرکز درمانی است که به صورت خصوصی، خدمات درمانی ارائه می دهدو در حال حاضر، ۶۹ تخت خواب فعال دارد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو