بیمارستان اقبال

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۶۶۸۳۲۷۶۵

 تهران، خیابان آذربایجان، تقاطع خیابان رودکی

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان اقبال تهران، در سال ۱۳۴۶، تاسیس شد. بیمارستان اقبال تهران، مرکز درمانی است که به صورت خصوصی، خدمات درمانی ارائه می دهدو در حال حاضر، ۶۹ تخت خواب فعال دارد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو