بیمارستان اقبال

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۶۶۸۳۲۷۶۵

 تهران، خيابان آذربايجان، تقاطع خيابان رودکي


حوزه های تخصصی


بیمارستان اقبال تهران، در سال ۱۳۴۶، تاسیس شد. بیمارستان اقبال تهران، مرکز درمانی است که به صورت خصوصی، خدمات درمانی ارائه می دهدو در حال حاضر، ۶۹ تخت خواب فعال دارد.

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو