بیمارستان خیریه غیاثی

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۶۶۲۱۰۱۰۱

 تهران ، یافت آباد ، اوتبان آیت اله سعیدی ، بعد از چهارراه یافت آباد ، خیابان بنایی ، خیابان شهید سلیمانی ، بیمارستان خیریه غیاثی

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}
بیمارستان خیریه غیاثی، در حاشیه جنوب غربی تهران و در زمینی به مساحت ۲۰/۰۰۰ متر مربع، با زیربنایی به مساحت ۱۷۰۰۰ متر مربع، در قالب ساختمان ۵ طبقه‌ای، تاسیس شد. بیمارستان خیریه غیاثی تهران، مرکز درمانی است که به عنوان بیمارستان عمومی، فعالیت می‌کند و در حال حاضر، ۱۴۸ تخت خواب فعال دارد

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو