بیمارستان ارتش ۵۰۱

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۸۶۰۹۶۳۵۰

 تهران، خيابان فاطمي غربي، خيابان اعتماد زاده، با?تر از سفارت پاکستان


حوزه های تخصصی


بیمارستان ۵۰۱ ارتش تهران، قبل از سال ۱۳۵۰، افتتاح شد. بیمارستان ۵۰۱ ارتش تهران، مرکز درمانی است که به ارتش جمهوری اسلامی ایران، وابسته می‌باشد.

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو