بیمارستان مهر

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۸۸۹۸۲۰۰۰

 تهران، ميدان وليعصر، خيابان زرتشت غربي

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان مهر تهران، در سال ۱۳۲۵، تاسیس شد. بیمارستان مهر تهران، مرکز درمانی است که به صورت خصوصی، فعالیت می‌کند و در حال حاضر، ۲۰۴ تخت خواب فعال دارد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو