بیمارستان شهید مصطفی خمینی

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۸۸۹۶۶۱۳۵

 تهران، خيابان فلسطين، خيابان ايتاليا


حوزه های تخصصی


بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران، در سال ۱۳۵۹، تاسیس شد. بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران، مرکز درمانی است که در سال ۱۳۷۲، تحت نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران، قرار گرفتو در حال حاضر، ۱۷۸ تخت خواب فعال دارد.

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو