بیمارستان شهید مصطفی خمینی

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۸۸۹۶۶۱۳۵

 تهران، خيابان فلسطين، خيابان ايتاليا

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران، در سال ۱۳۵۹، تاسیس شد. بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران، مرکز درمانی است که در سال ۱۳۷۲، تحت نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران، قرار گرفتو در حال حاضر، ۱۷۸ تخت خواب فعال دارد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو