بیمارستان روانپزشکی ایرانیان

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۰, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۱, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۲, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۳, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۴, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۶, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۷, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۸, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۹, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۵

 تهران ، همت غرب ، بلوار دهکده المپيک ، ميدان المپيک ، بيمارستان روانپزشکي ايرانيان


حوزه های تخصصی


عملیات ساخت بیمارستان ایرانیان تهران، در سال ۱۳۸۱ و در زمینی به مساحت ۱۰/۰۰۰ متر مربع، با زیربنایی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع، شروع شد. بیمارستان ایرانیان تهران، مرکز درمانی است که به صورت خصوصی، فعالیت می‌کند. حال، این بیمارستان، تحت عنوان بیمارستان روانپزشکی درجه یک اعتبار بخشی، خدمات ارائه می دهدو در حال حاضر، ۲۵۰ تخت خواب فعال دارد.
{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو