بیمارستان روانپزشکی ایرانیان

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۰, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۱, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۲, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۳, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۴, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۶, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۷, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۸, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۹, ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۵

 تهران ، همت غرب ، بلوار دهکده المپیک ، میدان المپیک ، بیمارستان روانپزشکی ایرانیان

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}
عملیات ساخت بیمارستان ایرانیان تهران، در سال ۱۳۸۱ و در زمینی به مساحت ۱۰/۰۰۰ متر مربع، با زیربنایی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع، شروع شد. بیمارستان ایرانیان تهران، مرکز درمانی است که به صورت خصوصی، فعالیت می‌کند. حال، این بیمارستان، تحت عنوان بیمارستان روانپزشکی درجه یک اعتبار بخشی، خدمات ارائه می دهدو در حال حاضر، ۲۵۰ تخت خواب فعال دارد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو