بیمارستان ۵۰۲ ارتش

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۸۸۸۲۸۰۰۱

 تهران، خيابان طالقاني، نبش خيابان بهار شمالي

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان ۵۰۲ ارتش تهران، در سال ۱۳۴۰، تاسیس شد. بیمارستان ۵۰۲ ارتش تهران، مرکز آموزشی و درمانی است که به ارتش جمهوری اسلامی ایران، وابسته می‌باشد و در حال حاضر، ۶۹ تخت خواب فعال دارد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو