بیمارستان صدر(به افرین)

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۴۲۶۱۴

 تهران، ميدان وليعصر، خيابان کريمخان زند، خيابان به آفرين، شماره ‏۸

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان صدر (به آفرین) تهران، در سال ۱۳۷۴ و به عنوان بیمارستان عمومی تاسیس شد. بیمارستان صدر ( به آفرین ) تهران، مرکز درمانی است که به سازمان تامین اجتماعی، وابسته می‌باشد و در حال حاضر، ۷۰ تخت خواب فعال دارد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو