بیمارستان ارتش ۵۰۴

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۸۸۴۰۲۰۱۳

 تهران ، خيابان شريعتي ، خيابان شهيد قدوسي ، نرسيده به سبلان شمالي ، بيمارستان ۵۰۴

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان ۵۰۴ ارتش تهران، در سال ۱۳۴۸ و به همراه ۸ تخت خواب، تاسیس شد. بیمارستان ۵۰۴ ارتش تهران، مرکز آموزشی و درمانی است که به ارتش جمهوری اسلامی ایران، وابسته می‌باشد. شایان ذکر است که این مرکز آموزشی و درمانی، به عنوان بیمارستان تخصصی اطفال، فعالیت می‌کند.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو