بیمارستان روانپزشکی رازی

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۳۳۴۰۱۲۲۹

 تهران، شهرری، سه راه تقی آباد، بلوار شهید رستگار، امین آباد

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان روانپزشکی رازی، یکی از قدیمی ترین بیمارستان های اعصاب و روان کشور در سال ۱۲۹۷ شمسی تاسیس شد. به پاس خدمات شایان دانشمند بزرگ محمد بن ذکریای رازی به نام مرکز روانپزشکی رازی، تغییر یافت. بیمارستان رازی در شرق شهر ری و دامنه جنوبی کوه بی بی شهربانو نزدیک بخش امین آباد در وسعتی حدود یکصد هکتار تاسیس گردید. در سال ۱۳۷۶ همزمان با پیشرفت های علمی - پژوهشی و درمانی - توان بخشی به مرکز آموزشی درمانی روان پزشکی رازی تغییر نام داده شد. بیمارستان روانپزشکی رازی، به دانشگاه علوم پزشکی ایران، وابسته می‌باشد و در حال حاضر، ۱۱۲۲ تخت خواب فعال دارد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو