بیمارستان روانپزشکی رازی

 تاریخ تاسیس: ۱۲۹۷

 تلفن: ۰۲۱۳۳۴۰۱۲۲۶

 تهران، شهر ري، سه راه تقي آباد، شهيد رستگار، بيمارستان روانپزشکي رازي

بیمارستان روانپزشکی رازی، یکی از قدیمی ترین بیمارستان‌های اعصاب و روان کشور در سال ۱۲۹۷ شمسی تاسیس شد. به پاس خدمات شایان دانشمند بزرگ محمد بن ذکریای رازی به نام مرکز روانپزشکی رازی، تغییر یافت. بیمارستان رازی در شرق شهر ری و دامنه جنوبی کوه بی‌بی شهربانو نزدیک بخش امین آباد در وسعتی حدود یکصد هکتار تاسیس گردید. در سال ۱۳۷۶ همزمان با پیشرفت های علمی - پژوهشی و درمانی - توان بخشی به مرکز آموزشی درمانی روان پزشکی رازی تغییر نام داده شد. بیمارستان روانپزشکی رازی، به دانشگاه علوم پزشکی تهران وابسته می‌باشد و در حال حاضر، ۱۱۲۲ تخت خواب فعال دارد.

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.
{{$select.selected.service_caption}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو