بیمارستان اختر

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۲۲۰۰۱۰۷۲

 تهران، خيابان شريعتي، پل رومي، خيابان شريفي منش، بن بست آذر


حوزه های تخصصی


بیمارستان فوق تخصصی ارتوپدی اختر، در سال ۱۳۲۵ توسط خانم اختر الملوک سهرابی وقف هلال احمر تاسیس شد. ساختمان مرکزی، در سال ۱۳۳۲ به بهره برداری رسیده و تحویل ارتش آمریکا شده است که دارای بخشهای زایمـان،ارتوپدی،دندانپزشکی،چشم پزشکی،پوست واعصاب و روان بوده است. ساختمانهای شماره ۱ و ۲ فرمانفرماییان نیز که در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۵۸ در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفتـه بـود مجموعـاً بـا ساختمان مرکزی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی واگـذار شد. از این تـاریخ با نـام بیمارستان اختر با ۱۳ تخت وپرسنل منتقل شده ازانجمن توانبخشی، بهـداری اسـتان و بیمارسـتان شفایحیاییان شروع بکارنمود و در مساحتی حدود ۱۰۳۹۰ مترمربع به خدمت رسانی مشغول گردیـد. پس از ادغام بهداری و دانشگاه‌ها در سال ۱۳۶۵ به عنوان مرکز پزشکی آموزشی درمانی جزء واحـد های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی قرار گرفت. فعالیت اساسـی و عمده بیمارستان در رشته تخصصی وفوق تخصصی ارتوپدی می‌باشد. با توجه به بازسازی های انجام گرفته در بیمارستان که از سال ۹۲ آغاز گردید کلیه بخش‌های ۱ و ۲ و ۳ بازسازی کامل گریده و با تجهیزات کامل و اتاقهای استاندارد در بالاترین مرتبه خدمات و سرویس دهی انجام وظیفه می نمایید. حال، بیمارستان دارای درجه یک مثبت ارزشیابی بیمارستان های دولتی می‌باشد و در حال حاضر، ۱۱۸ تخت خواب فعال دارد.

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو