بیمارستان اختر

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۲۲۰۰۱۰۷۲

 تهران، خيابان شريعتي، پل رومي، خيابان شريفي منش، بن بست آذر

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان فوق تخصصی ارتوپدی اختر، در سال ۱۳۲۵ توسط خانم اختر الملوک سهرابی وقف هلال احمر تاسیس شد. ساختمان مرکزی، در سال ۱۳۳۲ به بهره برداری رسیده و تحویل ارتش آمریکا شده است که دارای بخشهای زایمـان،ارتوپدی،دندانپزشکی،چشم پزشکی،پوست واعصاب و روان بوده است. ساختمانهای شماره ۱ و ۲ فرمانفرماییان نیز که در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۵۸ در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفتـه بـود مجموعـاً بـا ساختمان مرکزی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی واگـذار شد. از این تـاریخ با نـام بیمارستان اختر با ۱۳ تخت وپرسنل منتقل شده ازانجمن توانبخشی، بهـداری اسـتان و بیمارسـتان شفایحیاییان شروع بکارنمود و در مساحتی حدود ۱۰۳۹۰ مترمربع به خدمت رسانی مشغول گردیـد. پس از ادغام بهداری و دانشگاه‌ها در سال ۱۳۶۵ به عنوان مرکز پزشکی آموزشی درمانی جزء واحـد های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی قرار گرفت. فعالیت اساسـی و عمده بیمارستان در رشته تخصصی وفوق تخصصی ارتوپدی می‌باشد. با توجه به بازسازی های انجام گرفته در بیمارستان که از سال ۹۲ آغاز گردید کلیه بخش‌های ۱ و ۲ و ۳ بازسازی کامل گریده و با تجهیزات کامل و اتاقهای استاندارد در بالاترین مرتبه خدمات و سرویس دهی انجام وظیفه می نمایید. حال، بیمارستان دارای درجه یک مثبت ارزشیابی بیمارستان های دولتی می‌باشد و در حال حاضر، ۱۱۸ تخت خواب فعال دارد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو