بیمارستان زعیم پاکدشت

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۳۶۴۷۲۱۲۱

 تهران، ۳۵ کيلومتري جاده امام رضا (ع) خاوران، بعد از پاکدشت، اول شريف آباد


حوزه های تخصصی


این بیمارستان در سال ۱۳۴۹ توسط فرد خیری به نام مرحوم حاج سید حسن زعیم شروع به ساخت گردید و درتاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۵۳ پس از تکمیل آن به سازمان شیر و خورشید سابق واگذارشده وقید شد که برای همیشه بیمارستان باشد وپذیرای بیماران و به خصوص مستمندان با روی خوش و به صورت رایگــان گــــردد. مساحت کل زمین بیمارستان ۲۹۹۰۰ متر مربع قید شده که در زمان مرحوم حاج آقا زعیم مساحت بنای ساخته شده در آن به ۳۰۰۰ مترمربع رسید کـه بعـــد ازآن ساختمان اورژانس در سال ۱۳۷۶ وساختمان انبار ومدارک پزشکی در سال۱۳۷۸ و ساختمان اداری در سال ۱۳۸۴ جدیدا" ساخته شد. این بیمارستان درحال حاضر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده ودارای مساحت زیربنای تقریبی ۴۰۰۰ متر مربع میباشد.

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو