بیمارستان ارتش ۵۰۵

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۲۲۴۸۱۸۰۶

 تهران، اتوبان ارتش، انتهاي بلوار شهيد مژدي (اوشان)


حوزه های تخصصی


قدمت این بیمارستان به سال ۱۳۱۰ بازمی گردد و از آغاز تا سال ۱۳۸۷ با نام بیمارستان ۵۰۵ در زمینه ریه به بیماران خدمات درمانی ارائه می‌شده است. از سال ۱۳۸۷ با انتقال بیمارستان ۵۰۶ سابق به این محل(۵۰۵)، این بیمارستان فقط در زمینه خدمات روانپزشکی، روانشناسی و سایر زمینه‌های مرتبط فعالیت می‌نماید.

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو