بیمارستان ارتش ۵۰۵

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۲۲۴۸۱۸۰۶

 تهران، اتوبان ارتش، انتهای بلوار شهید مژدی (اوشان)

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

قدمت این بیمارستان به سال ۱۳۱۰ بازمی گردد و از آغاز تا سال ۱۳۸۷ با نام بیمارستان ۵۰۵ در زمینه ریه به بیماران خدمات درمانی ارائه می‌شده است. از سال ۱۳۸۷ با انتقال بیمارستان ۵۰۶ سابق به این محل(۵۰۵)، این بیمارستان فقط در زمینه خدمات روانپزشکی، روانشناسی و سایر زمینه‌های مرتبط فعالیت می‌نماید.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو