بیمارستان ارتش ۵۰۳

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۸۸۷۱۰۲۹۴

 تهران، خيابان وليعصر، تقاطع شهيد بهشتي (عباس آباد)


حوزه های تخصصی


...

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو