بیمارستان شهید شوریده

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۶۶۹۵۶۷۶۹

 تهران، خیابان کارگر، میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی، موسسه پزشکی شهید شوریده

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

مرکز پزشکی شهید شوریده اکنون با ارائه خدمات تشخیصی و درمانی ویژه نه تنها محل اتکایی برای حل مشکلات درمانی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی محسوب می گردد، بلکه به عنوان یک مرکز علمی معتبر، در ارائه خدمات پزشکی به سایر مراجعین نیز مطرح است.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو