بیمارستان شهدای پاکدشت

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۳۶۴۴۲۰۰۱

 تهران، کيلومتر ۱۸جاده خاوران، پاکدشت بعد از خاتون آباد


حوزه های تخصصی


بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهدای پاکدشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واقع در تهران -کیلومتر ۱۸جاده خاوران - پاکدشت بعد از خاتون آباد

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو