بیمارستان شهدای پاکدشت

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۳۶۴۴۲۰۰۱

 تهران، کيلومتر ۱۸جاده خاوران، پاکدشت بعد از خاتون آباد

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهدای پاکدشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واقع در تهران -کیلومتر ۱۸جاده خاوران - پاکدشت بعد از خاتون آباد

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو