بیمارستان شریعتی

 تاریخ تاسیس: ۱۳۴۵

 تلفن: ۰۲۶۳۷۳۰۵۰۰۱

 البرز، کرج، جاده محمد شهر به ماهدشت

...

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو