بیمارستان شهید دکتر قلی پور

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۸

 تلفن: ۰۴۴۴۶۲۳۰۷۰۱

 آذربايجان غربي، بوکان، بلوار شهدا

نوبت‌دهی در این مرکز درمانی ۷ روز قبل از زمان حضور پزشک، ساعت ۰۰:۰۰ بامداد فعال می‌گردد.

در سال ۱۳۷۹ ساختمان بیمارستان ۹۶ تختی شهید دکتر قلی پور بوکان افتتاح شد که ظرفیت تخت‌های بیمارستان به ۱۳۶ تخت فعال افزایش یافت. عملیات طرح توسعه بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان در اردیبهشت ۱۳۸۸ باهدف راه‌اندازی بخش‌های جدید و نوسازی بیمارستان شروع و در پایان سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسید. هم‌اکنون بیمارستانی جنرال می‌باشد که در راستای طرح تحول نظام سلامت به 283 تخت مصوب و 242 تخت فعال ارتقا یافته و دارای ۴۰ تخت ویژه و پاراکلینیک‌های CT-scan ،MRI و ... می‌باشد.

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو