بیمارستان شهید دکتر قلی پور

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۸

 تلفن: ۰۴۴۴۶۲۳۰۷۰۱

 آذربايجان غربي، بوکان، بلوار شهدا

نوبت‌دهی در این مرکز درمانی ۷ روز قبل از زمان حضور پزشک، ساعت ۰۰:۰۰ بامداد فعال می‌گردد.

در سال ۱۳۷۹ ساختمان بیمارستان ۹۶ تخت خوابی شهید دکتر قلی پور بوکان افتتاح شد که ظرفیت تخت‌های بیمارستان به ۱۳۶ تخت فعال افزایش یافت. عملیات طرح توسعه بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان در اردیبهشت ۱۳۸۸ باهدف راه‌اندازی بخش‌های جدید و نوسازی بیمارستان شروع و در پایان سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسید. هم‌اکنون بیمارستانی جنرال می‌باشد که در تغییرات طرح تحول به ۲۷۳ تخت ارتقا یافته و دارای ۴۰ تخت ویژه و پاراکلینیک‌های CTscan ،MRI  ماموگرافی می‌باشد.

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو