بیمارستان رازی

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۲

 تلفن: ۰۴۴۳۲۷۲۲۹۳۰

 آذربايجان غربي، اروميه، جاده سلماس، جنب اداره تحقيقات کشاورزي


حوزه های تخصصی


 این بیمارستان یکی از بیمارستان‌های  تک تخصصی در رشته اعصاب و روان  با ۱۰۰ تخت مصوب و ۹۳ تخت فعال می‌باشد.

خدمات قابل‌ارائه در این مرکز:

  • ارائه خدمات روان‌پزشکی، روان‌شناختی و روان پرستاری به بیماران سرپایی و بستری
  • ارائه خدمات مشاوره‌ای به مراجعین سرپایی و بستری وابسته به انواع مواد
  • انجام آزمون‌های روان‌شناختی برای بیماران بستری و ارجاعات سایر سازمان‌ها و ادارات دولتی
  • ارائه خدمات ECT برای بیماران نیازمند درمان با الکتروشوک
  • ارائه خدمات درمانی سرپایی برای مراجعین به‌صورت شبانه‌روزی
  • برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی روان‌پزشکی استانی هفتگی یک‌بار در روزهای دوشنبه برای ارجاعات سازمان‌ها و ادارات دولتی
  • انجام خدمات پاراکلینیکی آزمایشگاهی و رادیولوژی ساده برای بیماران سرپایی و بستری
{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو