بیمارستان امام خمینی (ره)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۸۴

 تلفن: ۰۴۴۳۴۲۸۵۰۱۴

 آذربایجان غربی، پلدشت، بلوار کشاورز

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان امام خمینی (ره) به عنوان تنها بیمارستان شهرپلدشت، در سال ۸۴ در زمینی به مساحت ۲۳۶۳۳متر مربع و با زیر بنایی به مساحت ۱۸۱۱مترمربع افتتاح گردید که بعدا در طی سال‌های  ۹۳ تا ۹۵ ساختمان‌های بی خطر ساز واکسیژن ساز وکلینیک تخصصی جمعا به مساحت ۸۹۰ مترمربع به آن افزوده شده است. این بیمارستان در ابتدا بعنوان یک درمانگاه بود و بعدها با افزوده شدن تخصص‌های داخلی واطفال به آن و با راه‌اندازی اتاق عمل بیمارستان در سال ۹۳، تخصص‌های جراحی عمومی، زنان زایمان و بیهوشی نیز به آن اضافه شد و درحال حاضر با بخش‌های بستری جنرال، اتاق عمل، اورژانس، زایمان ، دیالیز، رادیولوژی، آزمایشگاه، به بیماران محترم خدمات رسانی می‌نماید.

در حال حاضر بیمارستان امام خمینی (ره) با داشتن ۲۶ تخت فعال و۵۰ تخت مصوب بعنوان یک بیمارستان جنرال و درجه ۲ فعالیت می‌نماید.

 

 

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو