بیمارستان شهدا

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۱

 تلفن: ۰۴۴۳۴۲۷۷۴۹۲

 آذربايجان غربي، شوط، جاده چالدران

بیمارستان شهدای شوط در دی‌ماه سال ۱۳۹۱ با بخش‌های اورژانس و زایمان و اطفال و داخلی و جراحی و اتاق عمل و تعداد ۳۲ تخت فعال شروع به کار نمود. در طی این سال‌ها بخش‌های دیالیز با تعداد ۶ تخت و بخش قلب با تعداد ۴ تخت که سه تخت مجهز به مانیتور می‌باشد به تخت‌های بیمارستان اضافه گردید. در حال حاضر خدمات پاراکلینیکی آزمایشگاه و سونوگرافی و رادیولوژی و آندوسکوپی نیز در بیمارستان دایر می‌باشند.

***  کابران محترم اخذ مبلغ ویزیت در  محل درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدای شوط  و قبل از ویزیت پزشک انجام میگیرد! ***

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو