بیمارستان امام خمینی (ره)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۵

 تلفن: ۰۴۴۳۶۷۲۷۷۰۱

 آذربايجان غربي، چايپاره، خيابان رازي

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

تنها بیمارستان شهرستان چایپاره که پذیرای همه بیماران که دارای بخش‌های اورژانس داخلی اطفال زنان و جراحی آزمایشگاه دیالیز رادیولوژی سونوگرافی و آندوسکوپی و روان‌پزشکی می‌باشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو