بیمارستان امام خمینی (ره)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۵

 تلفن: ۰۴۴۳۶۷۲۷۷۰۱

 آذربايجان غربي، چايپاره، خيابان رازي

تنها بیمارستان شهرستان چایپاره که پذیرای همه بیماران که دارای بخش‌های اورژانس داخلی اطفال زنان و جراحی آزمایشگاه دیالیز رادیولوژی سونوگرافی و آندوسکوپی و روان‌پزشکی می‌باشد.

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو