بیمارستان امام خمینی (ره)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۵۴

 تلفن: ۰۴۱۴۳۲۲۲۲۲۲

 آذربایجان شرقی، سراب، خیابان مطهری شمالی

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان امام خمینی سراب در سال 1354 با 50 تخت فعال تاسیس شده و به عنوان یک بیمارستان جنرال با تخصص های داخلی، جراحی، زنان و اطفال ارائه خدمت نمود سپس با افزایش تعداد تخت های فعال به 129 تخت امکان ارائه خدمات به بیماران بیشتر فراهم شد. در سال 1396 با انتقال بیمارستان به ساختمان جدید و با توسعه خدمات درمانی و تشخیصی و تعداد تخت فعال200 در فضای فیزیکی جدید با متراژ تقریبی  14500 متر مربع به ارائه خدمات مختلف پزشکی می‌پردازد.

خدمات تشخیصی:

  • آزمایشگاه تشخیصی با تجهیزات جدید و پیشرفته
  • رادیولوژی
  • سونوگرافی
  • سی تی اسکن
  • MRI
  • اکو و تست ورزش
  • آندوسکوپی
  • اسپیرومتری

خدمات بستری: با انتقال بیمارستان به فضای فیزیکی جدید خدمات بستری بیمارستان، هم با افزایش تعداد تخت و هم با افزایش نوع خدمات توسعه چشمگیری یافته است که شامل: بخش‌های داخلی زنان، داخلی مردان، بخش جنرال، جراحی زنان و مردان، زنان و زایمان، اطفال، ICU، CCU و NICU می‌باشد. تعداد تخت‌های بستری بیمارستان در فضای فیزیکی جدید از 135 تخت مصوب به 222 تخت افزایش یافته است.

بخش‌های ستاره دار شامل: اتاق‌های زایمان (LDR) با تجهیزات پیشرفته و فضای فیزیکی گسترده

اتاق‌های عمل با تجهیزات کاملا پیشرفته و به روز و بخش دیالیز

خدمات بازتوانی: فیزیوتراپی

خدمات درمانگاهی: درمانگاه تخصصی بیمارستان امام خمینی سراب در تخصص‌های زیر ارائه خدمت می‌نماید:

زنان مغز و اعصاب، ENT، ارتوپدی، داخلی، جراحی عمومی، اورولوژی، قلب اطفال، پزشک عمومی

 

 

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو