بیمارستان امام خمینی (ره)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۵۴

 تلفن: ۰۴۱۴۳۲۲۲۲۲۲

 آذربايجان شرقي، سراب، خيابان مطهري شمالي

بیمارستان امام خمینی سراب در سال ۱۳۵۴ با ۵۰ تخت فعال تأسیس‌شده و به‌عنوان یک بیمارستان جنرال با تخصص‌های داخلی، جراحی، زنان و اطفال ارائه خدمت نمود سپس با افزایش تعداد تخت‌های فعال به ۱۲۹ تخت امکان ارائه خدمات به بیماران بیشتر فراهم شد. در سال ۱۳۹۶ با انتقال بیمارستان به ساختمان جدید و با توسعه خدمات درمانی و تشخیصی و تعداد تخت فعال ۲۰۰ در فضای فیزیکی جدید با متراژ تقریبی  ۱۴۵۰۰ مترمربع به ارائه خدمات مختلف پزشکی می‌پردازد.

خدمات تشخیصی:

  • آزمایشگاه تشخیصی با تجهیزات جدید و پیشرفته
  • رادیولوژی
  • سونوگرافی
  • سی‌تی‌اسکن
  • MRI
  • اکو و آزمون ورزش
  • آندوسکوپی
  • اسپیرومتری

خدمات بستری: با انتقال بیمارستان به فضای فیزیکی جدید خدمات بستری بیمارستان، هم با افزایش تعداد تخت و هم با افزایش نوع خدمات توسعه چشمگیری یافته است که شامل: بخش‌های داخلی زنان، داخلی مردان، بخش جنرال، جراحی زنان و مردان، زنان و زایمان، اطفال، ICU ،CCU ،NICU می‌باشد. تعداد تخت‌های بستری بیمارستان در فضای فیزیکی جدید از ۱۳۵ تخت مصوب به ۲۲۲ تخت افزایش‌یافته است.

بخش‌های ستاره‌دار شامل: اتاق‌های زایمان (LDR) با تجهیزات پیشرفته و فضای فیزیکی گسترده

اتاق‌های عمل با تجهیزات کاملاً پیشرفته و به‌روز و بخش دیالیز

خدمات باز توانی: فیزیوتراپی

خدمات درمانگاهی: درمانگاه تخصصی بیمارستان امام خمینی سراب در تخصص‌های زیر ارائه خدمت می‌نماید:

زنان مغز و اعصاب، ENT، ارتوپدی، داخلی، جراحی عمومی، اورولوژی، قلب اطفال، پزشک عمومی

 

 

 

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو