بیمارستان قائم (عج)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۸۶

 تلفن: ۰۸۱۳۳۱۱۵۶۳۰

 همدان، اسدآباد، بلوار شهيد قهاري سعيد، خيابان پرستار

بیمارستان قائم اسدآباد دارای 128 تخت مصوب و 144 تخت فعال می باشد ، این بیمارستان تنها بیمارستان جنرال شهرستان اسدآباد می باشد که دارای 33 پزشک متخصص در انواع رشته های تخصصی و 10 پزشک عمومی می باشد .

مجموع بیمارستان قائم متشکل از بخش های ICU ، CCU ، اطفال ، نوزادان ، داخلی مردان و زنان ، جراحی عمومی ، جراحی زنان ، دیالیز ، زایمان ، قلب و اورژانس می باشد .

از خدمات پاراکلینیک قابل ارائه در این بیمارستان می توان به MRI ، آندوسکوپی ، اسپیرومتری ، CT Scan ، رادیولوژی ، سونوگرافی ، نوار مغز ، نوار عصب و عضله ، تست ورزش ، اکوکاردیوگرافی و آزمایشگاه نام برد .

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو