بیمارستان قائم (عج)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۸۶

 تلفن: ۰۸۱۳۳۱۱۵۶۳۰

 همدان، اسدآباد، بلوار شهيد قهاري سعيد، خيابان پرستار

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

این بیمارستان در سال ۱۳۸۶ در یک فاز ۶۴ تختخوابی  و با دارا بودن بخش های اورژانس،  جراحی عمومی، جراحی زنان،  اطفال، نوزادان،  بخش زنان و زایمان و بخش های پاراکلینیکی (آزمایشگاه و رادیولوژی) شروع بکار نمود. با افتتاح فاز دوم بیمارستان در سال ۱۳۹۶ و انتقال بخش های بیمارستان امیرالمومنین به این فاز ( داخلی،  قلب و عروق، CCU  و ICU ) تعداد تخت های مصوب بیمارستان به ۱۲۸ تختخواب افزایش یافت ، از جمله تجهيزات بيمارستان ميتوان به وجود دستگاه سي تي اسكن و MRI نيز اشاره نمود .

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو