بیمارستان قائم (عج)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۸۶

 تلفن: ۰۸۱۳۳۱۱۵۶۳۰

 همدان، اسدآباد، بلوار شهيد قهاري سعيد، خيابان پرستار

بیمارستان قائم اسدآباد دارای 128 تخت مصوب و 144 تخت فعال می باشد ، این بیمارستان تنها بیمارستان جنرال شهرستان اسدآباد می باشد که دارای 33 پزشک متخصص در انواع رشته های تخصصی و 10 پزشک عمومی می باشد.

مجموع بیمارستان قائم متشکل از بخش های CU ، CU ، اطفال، نوزادا ، داخلی مردان و زنان، جراحی عمومی، جراحی زنان، دیالیز، زایمان، قلب و اورژانس می باشد.

از خدمات پاراکلینیک قابل ارائه در این بیمارستان می توان به MRI، آندوسکوپی، اسپیرومتری، CT Scan، رادیولوژی، سونوگرافی، نوار مغز، نوار عصب و عضله ، تست ورزش، اکوکاردیوگرافی و آزمایشگاه نام برد.

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو