بیمارستان حضرت فاطمه (س)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۸۰

 تلفن: ۰۴۴۴۵۲۲۱۹۹۴

 آذربايجان غربي، مياندوآب، خيابان ساحلي بالاتر از فرمانداري

درباره: این بیمارستان مشتمل بر ۷ بخش بستری، اتاق عمل و CSR، درمانگاه‌های تخصصی، بخش‌های پاراکلینیکی، درمانگاه مامایی و اورژانس می‌باشد. بخش‌های بستری: بخش جراحی زنان، بخش نورولوژی، بخشNICU، بخش نوزادان، بخش کودکان، بخش ICU، بخش زایمان

تعداد تخت: ۱۳۹

بخش‌های بستری: اطفال،‌جراحی زنان و زایمان، ICU، جنرال، بخش نوزادان، NICU، روانپزشکی، نورولوژی، پست پارتوم

بخش‌های ستاره دار: اتاق عمل، تخت‌های تحت نظراورزانس، تخت زایمان، لیبر

بخش های کلینیکی: درمانگاه مامایی، درمانگاه اطفال، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه بیهوشی و درد، اعصاب و روان، نورولوژی، پوست، جراحی عمومی، درمانگاه عمومی، درمانگاه اورژانس، درمانگاه اورولوژی، درمانگاه گوارش، درمانگاه داخلی، قلب و عروق، درمانگاه شنوایی سنجی

بخش های پاراکلینیک: درمانگاه مامایی، درمانگاه اطفال، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه بیهوشی و درد، اعصاب و روان، نورولوژی-پوست، جراحی عمومی، درمانگاه عمومی، درمانگاه اورژانس، درمانگاه اورولوژی، درمانگاه گوارش، درمانگاه داخلی-قلب و عروق، درمانگاه شنوایی سنجی

 

 

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو