بیمارستان فاطمیه

 تاریخ تاسیس: ۱۳۸۵

 تلفن: ۰۴۱۴۲۴۲۷۹۳۰

 آذربايجان شرقي، شبستر، جاده شبستر، سلماس

...

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو